Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut samt medicine magister vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Tidigare arbetsområden är: Hörselvård, Högskola, Habilitering, Primärvård, Unga vuxna, Sexolog mottagning, Ungdomsmottagning, Psykiatrisk klinik.
Jag arbetar även mot Företagshälsovård, Försäkringsbolag, Kris- och traumacentrum Stockholm.