Information

Viktig information

Legitimation till psykoterapeut utfärdas av Socialstyrelsen – det innebär att legitimerade terapeuter stårunder Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen är en garanti för att terapeuten arbetar enligt beprövade metoder

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt enligt lag, vilket innebär att det du berättar stannar oss emellan och att jag inte ger någon information om dig utan ditt medgivande. Fullständig sekretess är således en självklarhet.

Återbud/Uteblivet besök

Vid uteblivet besök eller om avbokning sker senare än 24 timmar, debiteras full besökskostnad. Avbokning sker genom att ringa tel. 073-0598011 eller maila: asa@asagradin.se. Journalföring Legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal. Dock har ingen rätt att läsa journalerna utan ditt tillstånd och journalen förvaras inlåst.