Om KBT

KBT är en tidsbegränsad form av psykoterapi som i första hand fokuserar på det som händer i ditt liv just nu. Samtalen utgår från konkreta situationer som känns svåra och utmanande, med syfte att hitta alternativa lösningar. Och terapi är hoppfullt! Några kännetecken för Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

-KBT innebär en session som är strukturerad, pedagogisk och målinriktad
-KBT är vanligtvis en korttidsterapi, i de flesta fall inom 1 – 20 sessioner
-KBT betonar ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient, ofta hemuppgifter
-KBT lägger större tonvikt på nuet än förfluten tid
-Syftar till att förändra beteenden
-KBT utvärderar sina metoder, har en vetenskaplig utvärdering kontinuerligt

För mer information om kognitiv beteendeterapi, KBT se Beteende-
terapeutiska föreningens (BTF) hemsida. KBT – Kognitiv beteendeterapi.

Buddha2

Om du inte känner igen dig i något av just dessa områden, är du ändå
välkommen att söka hjälp hos mig.
Kanske kan vi komma överens om en behandling som passar just dig.
Inom KBT finns metoder som är användbara för de flesta typer av problem och besvär.

För att kunna hålla mig uppdaterad kring aktuell forskning inom KBT är jag medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
– intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi

www.kbt.nu