Om MI & EMDR

MI – Motiverande samtal (Motivational Interviewing)

MI är en samtalsmetod som används för att öka sannolikheten att klienten förändrar ett problembeteende. Metoden bygger på principer från inlärnings- och motivationspsykologi. I motiverande samtal hjälper terapeuten klienten, dels med att bygga upp sin inre motivation till förändring och dels med att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv beteendeterapi.

EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser,som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Kontakta mig gärna om det är något du undrar över.