Behandling

Min mottagning är öppen för i första hand vuxna och ungdomar, men även mot företag och organisationer.

Jag inriktar mig på:

Psykoterapi med fokus på kognitiv beteendeterapi, individuellt eller i par

Kris och trauman
EMDR (Ögonrörelseterapi) www.emdr.se 
ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Motiverande samtal
Mindfulness
Trauma / PTSD
kriser
sorg
Depressioner/ ångest/ panikångest/ socialfobi/ tvång
Stressrelaterade besvär / utmattningssyndrom
Sömnproblem
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Stressrelaterade tillstånd
Livsstilsförändringar
Företag / öretagshälsovård
Samlevnads / relationsproblem
Sömnstörningar
Utbildningsterapi
Handledning
EMDR
Konflikthantering

Vi börjar med att ses vid ett tillfälle, då du får beskriva dina problem och vilken hjälp du behöver. Hur många samtal som behövs är individuellt, från enstaka samtal till 5-20 samtal, beroende på om du har ett speciellt problem, eller ett långvarigt problem som påverkar de flesta områden i livet. Det är du som bestämmer.

Min uppgift är att vägleda dig att hitta nya sätt att hantera dina svårigheter så att du får en upplevelse att du kan påverka tillvaron. Vi koncentrerar oss i första hand på nuet, men kan ibland behöva göra återblickar till din bakgrund för att förstå hela problembilden. Ett terapisamtal pågår 60 minuter. För att göra behandlingen effektiv får du hemuppgifter mellan våra samtal. Dessa uppgifter är anpassade till det vi arbetar med i terapin.